logo

Website over Maas, kanalen en binnenvaart in MiddenLimburg
Startpagina

AIS/ATIS/MarifoonOnline

Vaarwegen
Foto-Albums
MiddenLimburg YouTube kanaal
Downloads
English information
Gastenboek

Contact: jannuh@middenlimburg.net

AIS, Automatic Identification System, is een syteem wat uit de Zeevaart komt ter identificatie; enkele jaren geleden is dit systeem ook in de Binnenvaart geintroduceerd; hierbij is het protocol wel gehandhaafd maar is aangepast aan binnenvaart omstandigheden, lees meer hier..

Het AIS protocol kent tijdslots waarin berichten worden uitgezonden, hierbij spelen vele factoren een rol, zoals snelheid, mate van draaiing etc. (lijstje met voorbeelden). Berichten nummer 1 en 3 zijn positie berichten en worden telkens tussen 2 en 10 seconden uitgezonden door het van AIS voorziene schip, voor frequentie van uitzenden zie bovengenoemd lijstje met voorbeelden. Hieruit blijkt dat bij stilligend en zeer langzaam varen slechts beperkt positieberichten (nummer 1 en 3) worden uitgezonden!

Dat dit vreemde verschijnselen kan oproepen blijkt uit onderstaande bijdrage van Nico Evens, M.S. Romani in het Vaart-forum op 19 jan. 2012.
(het originele bericht op Vaart en de antwoorden)

Hallo

Steeds meer veerponten op de Maas zijn voorzien van AIS . Mooi , zou je denken . Nou het bezorgde mij heden ochtend hartkloppingen. In de opvaart nader ik pont Vierlingsbeek (Festina Lente) . De pont ligt aan de rechteroever . Het is donker en regenachtig . Dus visueel slecht buiten-zicht.
Op het oog lijkt het of de pont oversteekt . Dus voor mij van links naar rechts . Ik twijfel want ik maak een bocht naar links daar dus het is logisch dat de afstand aan bakboord iets kleiner zou worden als ik bv de bocht iets te snel neem.

Ik zie op mijn Periskal kaart dat de pont AIS heeft en zijn snelheid staat op nu en hij blijft aan de rechteroever liggen. Toch bekruipt mij het gevoel dat er beweging in de pont zit. Ik roep de pont op kanaal 10 op , geen reactie. Ik kijk op de radar en er lijkt beweging in de pont te komen maar op AIS staat de snelheid op nul en de positie blijft rechter oever.
Ik houd mijn koers aan maar deze ligt inmiddels visueel-buitenzicht midscheeps de pont op ca 100 m afstand tot de pont . Dan springt de AIS target naar het midden van het vaarwater.

Als ik de veerpont al lang en breed voorbij ben en hij inmiddels aan de linkerover zijn lading heeft gelost staat zijn AIS target op mijn kaart nog met een snelheid van 4,5 km.

Dit had echt heel weinig gescheeld of ik had geprobeerd voor hem langs te sturen en met 100 m afstand tussen 2 vaartuigen kan je maar n keer uitwijken! Los van dit alles staat de vraag of je zo kort voor schepen moet over steken en hoort de schipper tijdens het varen in de stuurhut te zijn.


Nico <> <> 19-01-12
aan vaart

Hallo Vaart,

Mijn bericht heeft vaart weer uit zijn winterslaap gehaald constateer ik en maakt bovendien veel reactie's los.

Eigenlijk boven alles , waarom zo kort voor schepen oversteken dat bij een verkeerd besluit in geval van twijfel een aanvaring onvermijdelijk is ? Dit gebeurde mij overigens voor de tweede maal bij deze pont . Enkele jaren geleden heb ik naar RWS een stel foto's gestuurd waarin zij mij 100 procent in het gelijk stelde. Pontveer te veel risico genomen met oversteken voor schepen langs.

Ook het niet in de stuurstand aanwezig zijn bij het oversteken. ( Afrekenen met de passagiers  tijdens het varen ) het leid tot onnodig gevaar. Voorzie ze dan van portofoons die verplicht bij zich gedragen moeten worden.

Wat betreft waardering van de informatie. Buitenzicht blijft nr 1 , radar beeld nr 2 , Marifoon nr
3 , AIS nr 4.
1 Buitenzicht: was door regen en donker niet betrouwbaar en omdat je daar ook een bocht naar links maakt en je een fel verlichte pont tegen een donkere achtergrond ziet wordt je richting gevoel extra op de proef gesteld.

2 Radar beeld: er was nog geen scheiding tussen wal en pont te zien . Op het moment dat ik ging twijfelen was de afstand ca 600 m maar met 10 km per uur naderen (= 166 meter per min) heb je 3 minuten om een besluit te nemen.

3 Marifoon contact: Geen

4 AIS : gaat dan toch logischer wijs een redelijk aandeel vormen in je besluit. Daar heb je 3 minuten lang de tijd om over te twijfelen.


Nico <<>> 19-01-12
aan vaart

Hallo Vaart, Vincent

> Als je 1 weinig zicht hebt 2 de radar niet kan gebruiken 3 er op de marifoon
> niet gereageerd wordt, dan neem jij dus de beslissing niet om vaart te
> minderen, maar om stug door te blijven varen, een gevaarlijke situatie te
> cre ren en de schuld te leggen bij de AIS Transponder van het veer bij een
> aanvaring???????
>
> MatroosVincent

Waar staat dat de radar niet gebruikt werd ?
Om een tijdsbeeld te geven.
10 minuten lang ligt de veerpont netjes aan de rechter oever op je radarbeeld en vaar je
mid-vaarwaters te berg. Op 600 m afstand ga je twijfel aan wat je buiten ziet.
Juist omdat het slecht weer is vaar je voor 90 procent op radar beeld. In die 10 procent dat je toch even buiten kijkt ga je twijfelen wat je buiten ziet. 1 minuten twijfelen , beelden controleren/vergelijken , is er een spleet te zien tussen de wal en de pont ? neen . Overtuigen van de juiste naam. Nog 2 minuten over. Aanroepen . Nog 1,5 min over . Alle twee de schijnwerpers aan en richten . Nog 1 min over.

Inmiddels kruipt de pont met 2 km per uur van de rechter naar de linker oever.
Volledig afstoppen alleen heeft weinig zin . Dat word een aanvaring met 8 km ipv 10km . Door
volledig af te stoppen vermindert ook de bestuurbaarheid. Vol achteruit slaan betekent stuurloos
worden . Het is dus zaak de juiste en haarscherpe route te kiezen.
Ik gebruik al 3 jaar AIS en een elektronische kaart samen en elke dag zie ik fouten. Maar ik vaar ook al 25 jaar zonder AIS en in al die jaren zijn er ook aanvaringen door mis-communicatie. Maar nu zijn ze als een blackbox terug te lezen .

Het klopt precies zoals John voorspiegelde . Na drie keer roepen reageert de pontbaas wel maar mij gelooft hij niet. Pas nadat nog een aantal collega's hem ook op het probleem hebben gewezen komt het antwoord dat hij heeft gebeld over het probleem met ????? Nog steeds staat wel de AIS aan. Pas toen ik suggereerde de zekering eruit te draaien om daarmee gevaarlijk situaties te vermijden klonk "daar zal ik dadelijk eens naar kijken".

Dus Vincent , voor je snel een oordeel velt . . Ik ben eigenaar en schipper en word verantwoordelijk gehouden
met heel mijn hebben en houden voor (als het helemaal verkeerd uit pakt) een 5 miljoen euro aan
schade. Dat is niet iets om mee te spelen . Als er twijfel is hoor je altijd achter langs te sturen.
Maar wat als die pontbaas toch schrikt en stopt en verklaart dat het de bedoeling was om op mij te wachten ?

Het valt mij op dat vaak heel laconiek word gereageerd op gebrekkige apparatuur zoals slechte
marifoons , AIS of verlichting. Je mag er toch vanuit gaan dat het klopt wat je ziet en hoort.
Diegene die AIS installeert heeft die geen verantwoordelijkheid het functioneren te controleren?
Al met al ben ik blij met AIS maar onverantwoord gedrag daar moet men bewust van worden gemaakt.
AIS is geen funtoy


Nico <<>> 19-01-12
aan vaart

Hallo Vaart/Jan

Dus als zijn instelling staat op geankerd of afgemeerd.
dus Ship at anchor or moored and not moving faster than 3 knots 3 min
Dan kan het zijn dat zijn AIS maar eens in de 3 min heeft uitgezonden.

Mvg Nico


Ditzelfde verschijnsel doet zich ook voor op het pontveer Francisca, die tussen Roermond en Horn over de Maas pendelt daar de fietspaden over de Maasbrug Roermond enkele maanden niet ter beschikking zijn i.v.m. renovatie van de brug. Alhoewel bovengenoemd verschijnsel zich op elke van oever tot oever varende veerpont zal voordoen, is het bij de gierpontons, zoals op de Maas in gebruik(Kessel-Beesel, Baarlo-Steijl etc.), nog heviger; deze varen aan een kabel over de rivier en maken dus geen draaibewegingen, varen alleen over en weer.
De passagiers maken gebruik van een laad/losklep aan een der zijden van de gierponton.

>> Details veerpont Francisca

AIS details
Het filmpje bovenstaand geeft een impressie van een overvaart, heb echter langer getimed, n.l. van ong. 11:40-12:27 uur lokale tijd op 20 aug.; binnen dit tijdsvak werden 137 berichten uitgezonden door de Franciska(alleen berichten nr.1 en 3 zijn geteld, andere berichten (5-8) buiten beschouwing gelaten.

Een overzicht, aantal seconden tussen uitzenden van berichten:
Tussen: 8-12 sec. 49 X // 16-22 sec. 50 X // 30-31 sec. 3X // 38-42 sec. 18 X // 49-50 sec. 2 X // 60 sec. 3 X
In het geneoemd tijdvak zijn er 101 berichten (1+3) op kan. A en 15 berichten (1+3) op kan. B uitgezonden; van de 137 waren er 122 bericht nummer 1 en 15 bericht nummer 3.        Download Excel bestand bovenstaande gegevens.

Mogelijk dat ik enkele berichten gemist heb, de aanlegplaats in Horn is slechts ong. 60 mtr. van de betonnen brug, wat refelcties in het signaal kan geven (m'n AIS ontvangstation is ong. 6 km. van de brug verwijderd, normale bereik is ong. 20-25 km.). Veel zal het niet zijn, daar ik normaal wel schepen in b.v. sluis Heel, Linne en Panheel goed ontvang, in Sluis Maasbracht(verval ong. 12 mtr.)wil nog wel eens even het signaal wegvallen, maar dit is al ong. 15 km. afstand.


francisca_gpslog_lr.jpg

GPS Data-Logger details QStarz-BT1000QT.jpg (QStarz BT1000-XT )

Binnen hetzelfde tijdvak als de AIS berichten zijn opgenomen, was ik ook op de Francisca aanwezig; ik had mijn GPS-data-logger meegenomen en ingesteld op positie vastleggen elke 1 seconden.

Dat geeft dan het beeld zoals hier links weergegeven , elk rondje (ruitje) geeft een positiebepaling per seconde. Hier wordt de exacte route zoals gevolgd vastgelegd. Bij de route zoals op het AIS filmpje wordt weergegeven (zie alinea hierboven) worden lijnen getrokken tussen elke AIS uitzending, dus niet de reele route!


 Informatie over de Franciska en de werkzaamheden rond de Maasbrug Roermond.

Het lijkt alsof de Francisca nog zuiniger is met het uitzenden van berichten nr. 1 als volgens het AIS protocol zou moeten; in het Binnenvaart AIS-protocol wordt vermeld dat elk Basisstation (VTS, Sluis e.d.) de uitzendfrequentie kan verhogen tot telkens 2 sec.  Dat zou voor Veerponten en wellicht werkschepen toch wel aan te raden zijn lijkt mij.
Echter Basisstations zijn voor Limburg nog in de planning, wanneer ze komen is mij niet bekend, een planning van enkele jaren geleden meldde nog 2014.
Het zou wellicht eenvoudiger zijn als AIS transponders voor Pontveren van overheidswege werden bijgewerkt naar een hogere uitzendfrequentie voor berichten nr. 1; bij Binnenvaart-transponders is hierin al standaard voorzien(de mogelijkheid van), het zou alleen moeten gebeuren.

Overigens zendt de Francisca wel juiste gegevens uit via AIS, het systeem deugt op dit gebied niet helemaal.

 

Jan Strous, 6 sept.2013
Waterland MiddenLimburg

Ga terug naar AIS pagina